Anasayfa

“Psikoterapinin çerçevesi Aristo’nun retorik üçgeni (ethos, pathos, logos) ile özetlenebilir;

etik, empati ve kuram.”