SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ

SINAV KAYGISI

Pek çok ülkede çocuklar küçük yaşta sınavlar ile tanışmakta, sınavlar hayatlarının önemli dönemlerinde belirleyici rol oynamaktadır. Ülkemizde de çocukluktan yetişkinliğe uzanan süreçte kişinin maruz kaldığı birçok sınav bulunmakta, bu sınavlar bazen kişiler için oldukça zorlayıcı olabilmektedir.

Yaklaşan sınavlar, öğrenciler üzerinde zaman zaman büyük baskı ve kaygı yaratabilmektedir. Bu noktada ilk olarak akla gelen soru şudur: Binlerce, hatta milyonlarca kişi sınava girmekteyken, neden bazılarında sınav kaygısı ortaya çıkmaktadır? Kişide sınav kaygısı yaşanıp yaşanmaması birçok farklı etkene bağlıdır.

Kaygı nedir?

Kaygı, kişinin bir durumla karşılaştığında yaşadığı aşırı uyarılmışlık halidir. Bu uyarılmışlık hali zihinsel, duygusal, fiziksel ve davranışsal belirtiler gösterebilir. Aslında kaygı günlük hayatımızda bize yardımcı olan, amaçlarımız doğrultusunda bizi motive eden oldukça normal bir mekanizmadır.

Sınav kaygısı nedir?

Sınav kaygısı, sınav öncesinde kişinin edindiği bilgilerin, sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasına engel olan ve böylece başarıyı düşüren yoğun endişe ve korku halidir. Sınav kaygısı yaşayan kişi alacağı sonucun kendisi ve hayatı üzerinde abartılı düzeyde önemli olduğunu düşünmektedir. Buna bağlı olarak da kaygı düzeyi anormal düzeylere çıktığı için performansını olumsuz etkilemektedir.

Sınav kaygısının belirtileri nelerdir?

  • Zihinsel
  • Olumsuz düşünceler( olayları kötüye yorumlama, kötümser senaryolar)
  • dikkat ve konsantrasyon eksikliği, unutkanlık, anlamada güçlük
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir