PSİKİYATR MI, PSİKOLOG MU?

Günümüzde insanlar, geçmiş yıllara göre yardım alma konusunda daha rahat davransalar da nasıl bir süreç ile kime başvuracaklarını tam bilememektedir. Bu nedenle psikiyatrist ve psikolog arasındaki farklılıkları ve bağlantıları izah etmek isterim.

Aslında psikiyatrist ile psikolog tamamen farklı meslekleri icra etmektedirler. Söz konusu mukayese klinik psikologlar ile psikiyatristler arasında yapılırsa daha hakkaniyetli olur. Hem böylece psikoloji eğitiminin üzerine yıllarca yüksek lisans eğitimi alan insanların hakları da yenmemiş olur. Çünkü klinik psikologlar, klinik psikoloji ya da diğer psikoloji alanlarından gelen bilgileri alıp, belli bir bireye (gruba) yönelik kendi değerlendirmeleri ile birleştirdikten sonra, onu anlamaya çalışmakta, sıkıntısından kurtulması ya da kendisini geliştirmesi için yardım etmeye uğraşmaktadırlar. Oysaki diğer psikoloji alanlarında insan davranışları ve sorunlarına yönelik bilgiler, genel bir yaklaşımla ele alınır.

Eveeet… gelelim Klinik Psikolog ile psikiyatrist arasındaki farklara; Psikiyatristler, üniversitelerin tıp fakültelerinden tıp doktoru olarak mezun olurlar ve tıpta uzmanlık sınavını kazandıktan sonra üniversite hastanesi ya da Sağlık Bakanlığı eğitim araştırma hastanelerinin psikiyatri kliniklerinde, takriben 4-5 yıl gibi bir zamanda psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlayıp, uzmanlık tezini hazırladıktan sonra girdikleri uzmanlık sınavında başarılı oldukları takdirde psikiyatri uzmanı (psikiyatrist, psikiyatr) unvanını alırlar. Psikologlar ise üniversitelerin fen-edebiyat ya da sosyal bilimler fakültelerinin psikoloji bölümlerinden mezun olurlar ve psikolog unvanını alırlar. Belirli bir alanda uzmanlaşmak isteyen psikologlar yabancı dil ve akademik lisansüstü eğitim sınavlarında başarılı olduklarında, klinik psikoloji, adli psikoloji, nöropsikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstriyel psikoloji vb. alanlarda yüksek lisans yaparak uzman psikolog unvanı alırlar. Eğer doktora programlarını da tamamlarlarsa Dr. Psikolog ünvanı alırlar ancak buradaki doktor ünvanı tıp doktorluğunu değil bilimsel doktora unvanını ifade etmektedir.

Psikiyatrist ile psikolog arasındaki bir diğer fark ise ilaç yazma yetkisidir. Psikiyatristler hekim olduklarından ilaç verme, reçete yazma ve diğer biyolojik tedavileri de uygulama yetkisine de sahiptir. Psikolog ise tıp doktorluğu (hekimlik) eğitimine sahip olmadığından ilaç tedavisi düzenleyemez, reçete yazamaz ve psikiyatristler tarafından düzenlemiş ilaç tedavilerine müdahale edemezler. Yurt dışında bazı ülkelerde klinik psikoloji ve devamında 2,5-3 yıllık ilâçbilim doktorası eğitiminden sonra reçete yazma yetkileri olabilmektedir.

Psikiyatrist ile Klinik psikolog arasındaki farklılıklara yanında benzerlikler de bulunmaktadır. Psikiyatr ve psikologun her ikisi de zihinsel ya da duygusal sorunları olan insanlarla çalışırlar ve ruh sağlığı ve hastalıkları alanındaki ekip çalışmasının birbirlerini tamamlayıcı elemanlarıdır.

Hem psikolog hem de psikiyatristler resmi eğitimlerinin dışında mesleki alanda kendilerini geliştirmek için farklı psikoterapi eğitimlere devam ederler ve psikoterapi uygulama yeterliliğine sahip olurlar.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir